human hair extensions uk

Sæson 2013
Aalborg Cykle-Ring er inde i en god og positiv udvikling på mange områder, men der er også udfordringer i en klub, hvor sportslige ambitioner på alle niveauer og kravene til frivillighed ofte udfordres.
Den gode og positive udvikling ønsker bestyrelsen at arbejde videre med i 2014. For at det kan lykkes skal vi sammen - og her tænker jeg alle sammen i klubben: ryttere, forældre, trænere samt øvrige personer som arbejder for Aalborg Cykle-Ring "rykke tættere" sammen i bussen og i endnu højere grad hjælpe og støtte hinanden for fortsat at udvikle vores ryttere og vores cykelklub. 

Det sportslige
Af DCU-statistikken fremgår det, at en sammenligning af samtlige danske cykelklubber viser, at AaCR ligger som nummer 14 med 518 point efter sæson 2013. Og sammenlignet med de jysk/fynske klubber var AaCR den 7. bedste klub i løbet af sæsonen. Bemærkelsesværdigt er det, at 194 gange fik en Aalborg-rytter point i et dansk licensløb - det er virkelig flot! Og endnu mere imponerende afsløres at der blandt disse mange resultater gemmer sig hele 22 førstepladser i danske løb gennem sæsonen. Det vidner om en vis bredde af gode ryttere i klubben. Tillykke til alle ryttere og trænere med dine fine resultater.

2013 sæsonen var i det hele taget særlig for klubben. For første gang nogensinde i klubbens historie var der fra sæsonstart 8 startende ryttere i a-feltet. Allerede ved den 1. afdeling af Post Cuppen på hjemmebane i Klarup-området fik de "hvide trøjer" og vores sponserer at se. Og i løbet af sæsonen var der også resultater som fx da Mads Hardahl ved Jysk-Fynsk Mesterskab "var lige ved og næsten" og i spurten kun blev slået af den tidligere junior-verdensmester Mads Würtz Schmidt fra Team Cult Energy. Også ved DM i Vordingborg var klubben flot repræsenteret af a-ryttere og 3 godt kæmpende junior-ryttere. Alle gjorde en god indsats og fik vist at også ryttere som kører i klub kan være med når der køres om placeringerne.

Det konstateres, at vi er en klub som er på cykel-landkortet i hele Danmark. Dette både i kraft af gode sportspræstationer, flere oprykninger og ikke mindst pga. af det store niveau som leveres ved vores cykelløb - Cykelgear-løbet. Sidstnævnte var også årsagen til at vi i fik tildelt 1. afd. af Post Cuppen i sæson 2013. 

Aktiviteter
I 2013 har klubben arrangeret en række cykelløb. På det sportslige plan spænder løbene vidt lige fra en motionscykelløb med det formål at samle penge ind til kræftarbejdet og til den absolutte elite med rekordhøj deltagelse på 163 ryttere fra ind- og udland til Post Cup. Hver arrangement blev til med stor hjælp fra mange frivillige og på hver sin måde blev der fantastiske arrangementer, hvor vi skabte rammerne for at andre kunne cykle. I december prøvede vi noget helt nyt. Cykelcross på en rute lige udenfor klubben. Et spændende tiltag, som jeg forventer vi gentager i 2014 - ligesom Nordjylland Rundt i samarbejde med CCH Hjørring fortsat udvikles til en super godt arrangement. De store arrangementer i 2013 var:

-    1. afdeling af PostCup og Cykelgear.dk løb
-    Nordjylland Rundt på cykel
-    Træd til. med Kræftens Bekæmpelse
-    Jysk/Fynsk Mesterskab i Cykelcross

Her til kommer en række sociale arrangementer: Træningslejr i Horsens, Standerhejsning med varm suppe, Fællestur til B&U DM på Lolland, Junior-tur til Holland, Klubmesterskab i Sønderholm, Fællestur til Tønder-Bov, Rytter- og hjælperfest og klubaftner med cykelrelevant indhold. 
Tak til alle jer som på den ene eller anden måde er med til at løfte disse arrangementer. Det er den slags der skaber en klub- og det er den slags der udvikler sammenholdet. 

Udfordringer og frivillighed
Grundlaget for resultaterne skabes naturligvis gennem tusinde timer og mange tusinde kilometer på landevejen i al slags vejr. Cykling er en individuel sportsgren, men fundamentet hertil skal findes sammen med gode træningskammerater og vejledning fra mere erfarne ryttere eller trænere.  For at lykkes som cykelrytter kan man ikke alene køre på talent. Jeg hører ofte ordspillet: "Vilje slår talent". Og jeg er tilbøjelig til at tro herpå. I hvert fald har jeg set rigtig mange rytter som er komme langt inden for cyklingen ved at have en høj grad af selvdisciplin og viljestyrke, samt vise flid til træning. Det kræver også meget af ens omgivelser - det være sig forældre, venner og kammerater. Al erfaring viser at dem der virkelig lykkes ved betydningen af et stærkt netværk, det være sig familien, holdet og/eller klubben. 

Igennem det meste af sæsonen har der været god opbakning til fællestræningen og vores trænere har ydet en stor indsats for at strukturere træningen og give alle en god oplevelse med hjem. Dette kan være udfordrende med mange nye medlemmer, som fysisk lige skal finde det rigtige gear. Alligevel er det gået smertefrit og nye ryttere er hurtigt kommet efter det. Vores trænerteam omkring klubbens unge ryttere er også igennem sæsonen blevet stabiliseret. Til børne- og ungdomsgruppen oplever vi også tiltagende forældreopbakning, hvilket er en vigtig faktor i en klub som vores. Men det er ingen hemmelighed, at vi er udfordret på at finde frivillige som har tid og lyst til at hjælpe med træning af de unge. Vi opfordrer derfor forældre og tidligere ryttere eller andre med interesse til at melde sig - og hjælpe til træningen. Har du ikke forudsætningerne hertil kan du måske hjælpe med en anden funktion, så har du lyst er bestyrelsen altid klar til en samtale.

Tak for støtten 
Sluttelig vil jeg på vegne af Aalborg Cykle-Ring takke til de mange mennesker og sponsorer, der bidrager til klubbens udvikling via frivilligt arbejde og økonomiske bidrag. Til trænerne vil bestyrelsen gerne sige tak for en god indsats. Det er hele fundamentet i at skabe gode cykelryttere.

Ultimate Web