human hair extensions uk

Sæson 2014

Aalborg Cykle-Ring er fortsat inde i en god og positiv udvikling på mange områder. Men der er også udfordringer i en klub, hvor sportslige ambitioner på alle niveauer og kravene til frivillighed hele tiden udfordres.

Det sportslige

Sæsonen 2014 har givet mange gode individuelle resultater. På øverste hylle kan nævnes:

  • Deltagelsen med et historisk stort antal ryttere fra klubben ved elite og junior DM i enkeltstart og landevej i Fåborg,
  • Regionshold i Aalborg Cykle-Rings klubtøj ved de 3 nordvestjyske UCI løb.
  • Her udover kan der findes en lang række af flotte resultater og oprykning fra en klasse til en højere klasse – med andre ord – klubbens juniorer og seniorer har leveret en flot indsats med fortjente resultater gennem hele sæsonen.

Tilsvarende er der skabt mange flotte resultater i børne- og ungdomsrækkerne. Flere ryttere end i mange år møder op til træning. Her er det klubbens efterhånden store skare af forældre og tidligere ryttere der udgør en kompetent trænerstab. Træningen er som bekendt grundlaget for resultaterne. Og her kan der noteres en lang række pointgivende resultater blandt klubbens børne- og ungdomsryttere. Ved nyskabelsen ”DM i holdløb” deltog bl.a. fire U17-ryttere i denne flotte disciplin i Horsens. Ligeved og næsten – ja, så tæt var de fire knægte på en bronzeplads. Et virkeligt flot resultat – og medaljen havde været om halsen, hvis ikke regelsættet havde tilladt mix-hold. Mix-hold, med ryttere fra flere klubber, var netop årsagen til at klubben alligevel fik en guldmedalje og mesterskabstrøje i U16 Pige-klassen. Tillykke til alle ryttere og trænere med de fine resultater. Og tak for opbakningen til alle dem der støttede op om det sportslige.

Træning

I de yngste aldersklasser er der en god opbakning. Efter sommerferien har der ofte været mellem 35-40 ryttere som er kørt samlet fra Foreningshuset i forbindelse med fællestræningen. Det vidner om den udvikling der er i cykelsporten generelt, og i særdeleshed i børne- og ungdomsrækkerne i Aalborg Cykle-Ring. I seniorrækkerne har der til gengæld været ”lidt længere mellem snapsene”. Ved fællestræning har der flere gange været en lav deltagelse. Bestyrelsen har sammen med rytterrepræsentanterne taget initiativ til et ryttermøde og konklusionerne herfra vil nu blive igangsat med henblik på at få endnu mere gang i fællestræningen igen, så ryttere på flere niveauer får udbytte at deltage. Det er aftalt, at der laves et månedligt træningsprogram af Ulrik Binderup Christensen og at Mikkel Skjellerup og Danny Troest sørger for at planen følges. Herudover iværksættes en række supplerende tiltag, bl.a. udarbejdes en handlingsplan for modtagelse og fastholdelse af nye ryttere i klubben – så de bliver en del af klubbens fællesskab.

I børne- og ungdomsrækker har 5 trænere været på DCU’s trænerkursus og trænerseminar med henblik på at få mere inspiration og viden om den gode træning og talentudvikling. På denne front er det forsat bestyrelsens ønske at der løbende uddannes flere trænere og de trænere som er i gang med træneruddannelse fortsætter denne dygtiggørelse til glæde for rytterne og dem selv.

Aktiviteter

I 2014 har klubben arrangeret en række cykelløb. På det sportslige plan spænder løbene vidt - lige fra motionscykelløb (Nordjylland Rundt og Træd til…) med det formål at samle penge ind klubbens talentarbejde og til kræftforskningen i Danmark og til konkurrenceløb for Danmarks elite og talenter.

Ved hvert eneste arrangement er der behov for et stort antal frivillige hjælpere, som på hver sin måde er medvirkende til at skabe de mest fantastiske arrangementer. Alt sammen sker for at skabe rammerne for at andre kan udøve den sport de elsker allermest!

I november gentog klubben cykelcross-løbet på en rute lige udenfor klubben. Igen med god opbakning og gode rammer ved og omkring Foreningshuset. De store arrangementer i 2014 var: ”Cykelgear.dk” løbet i Klarup (april 2014), Nordjylland Rundt på cykel (juni 2014), Træd til… med Kræftens Bekæmpelse (september 2014) og sluttelig Cykelcross (november 2014).

Her til kommer en række sociale og fælles arrangementer: Træningslejr til Hjørring, Træningslejr i Horsens, Standerhejsning med varm suppe, U23 DM og Grand Fondo kvalifikation i Helsingør, DM i Fåborg for junior og eliten, Fællestur til B&U DM i Middelfart, Klubmesterskab i Sønderholm, Fællestur til Tønder-Bov, Rytter- og hjælperfest, samt klubaftner med cykelrelevant indhold.

Klubmesterskabet måtte forresten arrangeres to gange. I august, hvor alt var klar – ruten sat af og rytterne ankom våde til Sønderholm – måtte vi tage en svær beslutning – aflysning. Det regnede så meget, at vejene ikke var farbare og alle var 110 % gennemblødte – alle fremmødte. Men en måned senere gennemførtes klubmesterskabet – og der blev kørt CYKELLØB. Klubmestrene kunne herefter med stolthed og efter en benhård konkurrence i hver (næsten) klasse kåres ved den årlige sæsonafslutning – julebingo i december måned. Et andet initiativ der trækkes frem er de månedlige klubaftner. Her er der skabt gode rammer, hvor to forældre tager et stort ansvar for at alt er på plads – ligesom der er et godt og varieret indhold – typisk med et højt cykelfagligt niveau. Ved rytter- og hjælperfesten var vi 65 deltagere og det var dejligt for bestyrelsen at kunne takke de mange som utrætteligt hjælper og bakker op ved en hyggelig sammenkomst. Tak til alle jer som på den ene eller anden måde er med til at løfte disse arrangementer. Det er den slags der skaber en klub- og det er den slags der udvikler sammenholdet. HUSK at opfordre alle i klubben til at bakke op – også når nye kommer til – så ”tag dem under armen” med til klubaftnen.

Udfordringer og frivillighed

Grundlaget for resultaterne skabes naturligvis gennem tusinde timer og mange tusinde kilometer på landevejen i al slags vejr. Cykling er en individuel sportsgren, men fundamentet hertil skal findes sammen med gode træningskammerater og vejledning fra mere erfarne ryttere eller trænere.  For at lykkes som cykelrytter kan man ikke alene køre på talent. Oftest høres ordspillet: ”Vilje slår talent”. Og vi er tilbøjelige til at tro herpå. I hvert fald er rigtig mange ryttere kommet langt inden for cyklingen ved at have en høj grad af selvdisciplin og viljestyrke, samt evne til at vise flid under træning. Det kræver også meget af ens omgivelser - det være sig forældre, venner og kammerater. Al erfaring viser, at dem der virkelig lykkes værdsætter betydningen af et stærkt netværk, det være sig familien, holdet og klubben.

Tak for støtten

Tak til vores sponsorer for at gøre det økonomisk muligt at udvikle klubben med flotte arrangementer og gode tilbud til rytterne. Velkommen til nye vores nye sponsere, som fra sæson 2015 -17 vil være synlige på klubbens tøj: Sparekassen Vendsyssel, Spilnu.dk, Fusionsport Aalborg og Konxion.

Den gode og positive udvikling skal videreføres i 2015. For at det kan lykkes skal vi sammen – og her tænker vi alle sammen i klubben: ryttere, forældre, trænere samt øvrige personer som arbejder for Aalborg Cykle-Ring ”rykke tættere” sammen i bussen og hjælper og støtter hinanden for fortsat at udvikle vores ryttere og vores cykelklub. Hvis du starter med at tænke på ”hvad kan jeg gøre for klubben og fællesskabet” – frem for at tænke” Hvad får jeg for det?” – så opnår vi noget stort – sammen!

Gør vi alle dette kan vi sammen skabe cykling i verdensklasse - og med sikkerhed kårer adskillige verdensmestre når UCI Amatør VM i landevejscykling køres i Aalborg og Hobro i starten af september 2015.

Tak til de mange personer der utrætteligt bidrager til klubbens udvikling via frivilligt arbejde. Specielt tak til trænerne for en god og stabil indsats. Det er hele fundamentet i at skabe gode cykelryttere. 

Ultimate Web