human hair extensions uk

Cykelløb den 22. april – information til trafikanter og beboere

SKILT-INFO-TAVLE_2019-0.jpg
10-04-2019

 

 

 

Kære beboer i Klarup, Romdrup, Gudum, Vaarst, Lillevorde og omegn

 

På vegne af Aalborg Cykle-Ring, informeres om, at der mandag den 22. april 2019(2. påskedag) afholdes cykelløb i Klarup og omegn. Løbene afvikles på 2 rundstrækninger med udgangspunkt i start- og målområdet på Svinetruget ud for Hørsholmvej.

 

Løbene afvikles indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 15.00 og hele ruten er ensrettet efter godkendelse fra Aalborg Kommunes Vejmyndighed og Nordjyllands Politi. Langs Romdrupvej Fra Sejlflodvej til Svinetruget vil der endvidere være standsnings- og parkeringsforbud i samme tidsrum. 

 

Buslinjerne Bybus 2 og Lokalbus 36 omlægges i tidsrummet. Ensretningen fremgår af skiltningen på dagen – og på kortet på bagsiden af dette brev - ligesom der på ruten sker trafikvisning af Politiet, Politi-Hjemmeværnet og hjælpere fra lokale cykelklubber. Foran cykelfelterne køre førerbiler med gult blink, suppleret af Politi-MC og Race-MC på motorcykler.

 

Vi håber, på forståelse for de eventuelle gener arrangementet måtte give Jer!

Vi håber samtidigt, at cykelløbet kan afvikles på en trafiksikkerhedsmæssig god måde og sportslig vis! Samtidig vil cykelklubben gerne invitere Jer til at kigge forbi på Svinetruget. De første cykelløb starter mandag kl. 9.00 – velkommen!

 

 

Med sportslige hilsner

 

Aalborg Cykle-Ring

 

Løbsansvarlig 

www.aacr.dk(ruter fremgår af hjemmesiden)

 

 

 

VEJE DER CYKLES PÅ: SVINETRUGET, KRAGEVEJ, SEJLFLODSVEJ, KÆRGÅRDSVEJ, TIENDEMARKEN, LILLEVORDEVEJ, GUDUM BROVEJ, VAARSTVEJ, LILLEVEJ, RANDBYVEJ & ROMDRUPVEJ

 

FØLGENDE SIDEVEJE VIL BLIVE SPÆRRET: GUDUMVEJ/GUDUM BYGADE IGUDUM, VAARSTVEJ VEDGUDUM BROVEJ, TORDERUPVEJ VEDVAARSTVEJ, SKOVSTRUPVEJ VEDVAARSTVEJ &VAARSTVEJ VEDLILLEVEJ.                                

 

FRA DATO: 22/04 2019           KL: 08.00                 

 

TIL DATO:   22/04 2019           KL: 15.00

 

BEMÆRKNING:  DER VIL VÆRE POSTER VED VEJKRYDS, RUTEN ENSRETTES, SÅ BILISTERNE SKAL FØLGE TRAFIKRETNINGEN FOR LØBET

 

 

Uddrag fra tilladelsen: 

Nordjyllands Politi meddeler hermed samtykke i medfør af færdselslovens § 92 og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 3 til etablering og afmærkning af ensretning ved cykelløb i henhold til nedenstående og vedhæftet plan på følgende vilkår:

Alle adresser på de ensrettede strækninger skal underrettes om ensretning og retning for disse forud for løbet.

 

 

Bemærk venligst:

FØLGENDE SIDEVEJE VIL BLIVE SPÆRRET: GUDUMVEJ/GUDUM BYGADE IGUDUM, 

VAARSTVEJ VEDGUDUM BROVEJ, TORDERUPVEJ VEDVAARSTVEJ, SKOVSTRUPVEJ 

VEDVAARSTVEJ &VAARSTVEJ VEDLILLEVEJ.                                

Ultimate Web