human hair extensions uk

Generalforsamling

DSC00632.JPG
20-01-2012

Klubbens øverste og besluttende forsamling – generalforsamlingen er mandag den 6. februar 2012. Indkaldelse til Generalforsamlingen er varslet allerede i december 2011. DU kan finde indkaldelsen under …

Bestyrelsen vil sætte pris på et stort fremmøde. Vi har flere punkter vi gerne vil sætte til debat denne aften.

Det handler om spændende temaer som: gæsteryttere, hjemmesiden funktionalitet og udvalgenes arbejde.
 
Med andre ord mød frem og lad os høre din stemme. Stemme skal vi også. Alle valgbare i bestyrelsen er villige til genvalg – så du risikere ikke noget ved at møde op og give din opbakning til klubben.
 
Klubbens øverste og besluttende forsamling - generalforsamlingen er mandag den 6. februar 2012. Indkaldelse til Generalforsamlingen er varslet allerede i december 2011. DU kan finde indkaldelsen under .  KLUBNYT (26.december 2011).
 

 

Aalborg, den 14. december 2011

 Indkaldelse til Generalforsamling 2012

Bestyrelsen indkalder hermed alle klubbens medlemmer aktive som passive til generalforsamling 2012. Generalforsamlingen afholdes i Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg.

Vi ser frem til at I alle møder talrigt frem – både ryttere og forældre. Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden for generalforsamling den 6. februar 2012, kl. 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  1. Budget 2012
  2. Fastsættelse af kontingent
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af formand

(Anders Lind er villig til genvalg)

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 rytterrepræsentant samt valg af suppleanter

(Kasper Thorndal er villig til genvalg)

(Henrik Jess Jensen er villig til genvalg)

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 2. Indsupplering til: Sportsudvalg, Aktivitetsudvalg og Løbsudvalg.
 3. Eventuel

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen; øvrige forslag fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes til: Aalborg Cykle-Ring, mail: aalborg.cr@gmail.com

 

Ultimate Web